بيتزا سجق

بيتزا سجق

وسط

بيتزا سجق وسط

55 جنيه

كبير

بيتزا سجق كبير

75 جنيه

بيتزا رومي

بيتزا رومي

وسط

بيتزا رومي وسط

55 جنيه

كبير

بيتزا رومي كبير

75 جنيه

بيتزا لحم مفروم

بيتزا لحم مفروم

وسط

بيتزا لحم مفروم وسط

60 جنيه

كبير

بيتزا لحم مفروم كبير

70 جنيه

بيتزا بسطرمة

بيتزا بسطرمة

وسط

بيتزا بسطرمة وسط

60 جنيه

كبير

بيتزا بسطرمة كبير

80 جنيه

بيتزا سوبرسوبريم

لحم، مشروم

وسط

بيتزا سوبرسوبريم وسط

75 جنيه

كبير

بيتزا سوبرسوبريم كبير

85 جنيه

بيتزا جبنة بيضاء

بيتزا جبنة بيضاء

وسط

بيتزا جبنة بيضاء وسط

50 جنيه

كبير

بيتزا جبنة بيضاء كبير

65 جنيه

بيتزا جبنة موتزاريلا

بيتزا جبنة موتزاريلا

وسط

بيتزا جبنة موتزاريلا وسط

65 جنيه

كبير

بيتزا جبنة موتزاريلا كبير

85 جنيه

بيتزا جبنة كيري

بيتزا جبنة كيري

وسط

بيتزا جبنة كيري وسط

65 جنيه

كبير

بيتزا جبنة كيري كبير

85 جنيه

بيتزا مكس جبن

بيتزا مكس جبن

وسط

بيتزا مكس جبن وسط

75 جنيه

كبير

بيتزا مكس جبن كبير

90 جنيه

بيتزا عشاق الجبن

بيتزا عشاق الجبن

وسط

بيتزا عشاق الجبن وسط

85 جنيه

كبير

بيتزا عشاق الجبن كبير

100 جنيه

بيتزا سوسيس

بيتزا سوسيس

وسط

بيتزا سوسيس وسط

65 جنيه

كبير

بيتزا سوسيس كبير

80 جنيه

بيتزا دجاج

بيتزا دجاج

وسط

بيتزا دجاج وسط

70 جنيه

كبير

بيتزا دجاج كبير

85 جنيه

بيتزا تونة قطع

بيتزا تونة قطع

وسط

بيتزا تونة قطع وسط

70 جنيه

كبير

بيتزا تونة قطع كبير

85 جنيه

بيتزا مشروم

بيتزا مشروم

وسط

بيتزا مشروم وسط

60 جنيه

كبير

بيتزا مشروم كبير

75 جنيه

بيتزا الزعيم مشكل لحوم

بيتزا الزعيم مشكل لحوم

وسط

بيتزا الزعيم مشكل لحوم وسط

75 جنيه

كبير

بيتزا الزعيم مشكل لحوم كبير

95 جنيه

بيتزا الزعيم 2*1

بيتزا الزعيم 2*1

وسط

بيتزا الزعيم 2*1 وسط

70 جنيه

كبير

بيتزا الزعيم 2*1 كبير

90 جنيه