حواوشي اسكندراني عادي

حواوشي اسكندراني عادي بعجين الحواوشي الاسكندراني

40 جنيه

سجق بالجبنة

حواوشي اسكندراني سجق بالجبنة بعجين الحواوشي الاسكندراني

45 جنيه

بسطرمة بالجبنة

حواوشي اسكندراني بسطرمة بالجبنة بعجين الحواوشي الاسكندراني

45 جنيه

مشكل لحوم

حواوشي اسكندراني مشكل لحوم لحم ، سجق ، بسطرمة، بعجين الحواوشي الاسكندراني

50 جنيه

وش بيتزا

حواوشي اسكندراني وش بيتزا بعجين الحواوشي الاسكندراني

60 جنيه