حواوشي لحمة

حواوشي لحمة حجم عادي

45 جنيه

حواوشي سجق

حواوشي سجق حجم عادي

45 جنيه

حواوشي بسطرمة

حواوشي بسطرمة حجم عادي

45 جنيه

حواوشي مكس لحوم

حواوشي مكس لحوم حجم عادي

50 جنيه

حواوشي فراخ

حواوشي فراخ حجم عادي

50 جنيه