لحمة بالبصل

لحمة بالبصل

لحمة بالبصل فينو

لحمة بالبصل فينو

15 جنيه

لحمة بالبصل بيتي بان / شامي

لحمة بالبصل بيتي بان / شامي

20 جنيه

لحمة مشوية

لحمة مشوية

لحمة مشوية فينو

لحمة مشوية فينو

15 جنيه

لحمة مشوية شامي / بيتي بان

لحمة مشوية شامي / بيتي بان

20 جنيه

لحمة بالجبنة

لحمة بالجبنة

لحمة بالجبنة فينو

لحمة بالجبنة فينو

20 جنيه

لحمة بالجبنة شامي / بيتي بان

لحمة بالجبنة شامي / بيتي بان

25 جنيه

كفتة مشوية

كفتة مشوية

كفتة مشوية فينو

كفتة مشوية فينو

15 جنيه

كفتة مشوية شامي / بيتي بان

كفتة مشوية شامي / بيتي بان

17 جنيه

فراخ الا جريك

فراخ الا جريك

فراخ الا جريك فينو

فراخ الا جريك فينو

15 جنيه

فراخ الا جريك بيتي بان/ شامي

فراخ الا جريك بيتي بان/ شامي

18 جنيه

فراخ بانيه

فراخ بانيه بيتي بان / شامي

15 جنيه

رول بفراخ بانيه

رول بفراخ بانيه شامي / بيتي بان

22 جنيه

هوت دوج

هوت دوج شامي / بيتي بان

15 جنيه

سبايس تشكن استربس

سبايس تشكن استربس شامي / بيتي بان

25 جنيه