سندوتش اومليت اسباني

سندوتش اومليت اسباني

11 جنيه

سندوتش بيض مدحرج

سندوتش بيض مدحرج

11 جنيه

سندوتش اومليت

سندوتش اومليت

10 جنيه

سندوتش بيض مقلي

سندوتش بيض مقلي

سندوتش اومليت مع موتزاريلا

سندوتش اومليت مع موتزاريلا

13 جنيه

سندوتش بيض بالبسطرمة

سندوتش بيض بالبسطرمة

سندوتش بيض بالسجق

سندوتش بيض بالسجق

16 جنيه

سندوتش بيض باللحم المفروم

سندوتش بيض باللحم المفروم

16 جنيه

سندوتش عجة بيض

سندوتش عجة بيض

11 جنيه

سندوتش عجة فلافل

سندوتش عجة فلافل

11 جنيه

سندوتش شكشوكة

سندوتش شكشوكة

11 جنيه

سندوتش بيض مسلوق

سندوتش بيض مسلوق

7 جنيه

سندوتش بيض مسلوق مع بطاطس

سندوتش بيض مسلوق مع بطاطس

10 جنيه

سندوتش عجة بيض بالبسطرمة

سندوتش عجة بيض بالبسطرمة

16 جنيه

سندوتش بيض بالبسطرمة و الجبنة الموتزاريلا

سندوتش بيض بالبسطرمة و الجبنة الموتزاريلا

19 جنيه