سجق

ساندوتش سجق

وسط

سجق حجم وسط

20 جنيه

كبير

سجق حجم كبير

23 جنيه

كبدة فراخ

ساندوتش كبدة فراخ

وسط

كبدة فراخ حجم وسط

20 جنيه

كبير

كبدة فراخ حجم كبير

23 جنيه

بطاطس

ساندوتش بطاطس

وسط

بطاطس حجم وسط

13 جنيه

كبير

بطاطس حجم كبير

16 جنيه

بطاطس موتزاريلا

ساندوتش بطاطس موتزاريلا

وسط

بطاطس موتزاريلا حجم وسط

17 جنيه

كبير

بطاطس موتزاريلا حجم كبير

20 جنيه