مشكل جبن

مشكل جبن تركي، موتزاريلا و شيدر

10.50 جنيه

بسطرمة بالجبنة

بسطرمة بالجبنة تركي، موتزاريلا و شيدر

10.50 جنيه

بلوبيف بالجبنة

بلوبيف بالجبنة تركي، موتزاريلا و شيدر

10.50 جنيه

روز بيف بالجبنة

روز بيف بالجبنة تركي، موتزاريلا و شيدر

10.50 جنيه

كابوريا بالجبنة

كابوريا بالجبنة تركي، موتزاريلا و شيدر

10.50 جنيه

جمبري بالجبنة

جمبري بالجبنة تركي، موتزاريلا و شيدر

10.50 جنيه

شبيط بالجبنة

شبيط بالجبنة تركي، موتزاريلا و شيدر

10.50 جنيه