سندوتش جمبري مقلي

سندوتش جمبري مقلي

65 جنيه

سندوتش جمبري مشوي

سندوتش جمبري مشوي

65 جنيه

سندوتش سبيط مقلي

سندوتش سبيط مقلي

60 جنيه

سندوتش سبيط مشوي

سندوتش سبيط مشوي

60 جنيه

سندوتش مكس سي فود

سندوتش مكس سي فود

60 جنيه

سندوتش فاهيتا سي فود

سندوتش فاهيتا سي فود فيينا

70 جنيه

سندوتش سمك فيليه بانيه

سندوتش سمك فيليه بانيه فيينا

35 جنيه