شاورما فراخ

شاورما فراخ

شاورما فراخ كايزر

شاورما فراخ كايزر

18 جنيه

شاورما فراخ بيتى بان وسط

شاورما فراخ بيتى بان وسط

22 جنيه

شاورما فراخ شاورما فراخ بيتى بان كبير

شاورما فراخ شاورما فراخ بيتى بان كبير

30 جنيه

شاورما فراخ عيش سوري كبير

شاورما فراخ عيش سوري كبير

30 جنيه

شاورما لحمة

شاورما لحمة

شاورما لحمة كيزر

شاورما لحمة كيزر

18 جنيه

شاورما لحمة بيتي بان وسط

شاورما لحمة بيتي بان وسط

22 جنيه

شاورما لحمة بيتي بان كبير

شاورما لحمة بيتي بان كبير

30 جنيه

شاورما لحمة عيش سوري كبير

شاورما لحمة عيش سوري كبير

30 جنيه