فلافل

فلافل

6 جنيه

فلافل مخصوص

فلافل مخصوص

5.50 جنيه

دبل فلافل

دبل فلافل

6 جنيه

فلافل محشية

فلافل محشية

6.50 جنيه

فلافل بالجبنة

فلافل بالجبنة

10 جنيه

فلافل بالحمص

فلافل بالحمص

8 جنيه

فلافل باليمون المعصفر

فلافل باليمون المعصفر

6 جنيه

فلافل باجبنة الكيرى

فلافل باجبنة الكيرى

11 جنيه

فلافل باجبنة الكيرى والبسطرمة

فلافل باجبنة الكيرى والبسطرمة

12 جنيه

فلافل عيش سورى

فلافل عيش سورى

9 جنيه

فلافل عين كتكوت

فلافل عين كتكوت

10.50 جنيه

فلافل ديناميت

فلافل، باذنجان، بطاطس، بيض

12 جنيه

فلافل بالباذنجان

فلافل بالباذنجان

8 جنيه

فلافل بالبطاطس

فلافل بالبطاطس

8 جنيه

فلافل بالبطاطس والباذنجان

فلافل بالبطاطس والباذنجان

9 جنيه

فلافل عجة

فلافل عجة

9 جنيه

قرص فلافل

قرص فلافل

2.50 جنيه

قرص فلافل محشية

قرص فلافل محشية

3 جنيه

قرص فلافل جبنة

قرص فلافل جبنة

4.50 جنيه

قرص فلافل كيري

قرص فلافل كيري

7 جنيه

قرص فلافل باليمون المعصفر

قرص فلافل باليمون المعصفر

4.50 جنيه

قرص فلافل بالجبنة و البسطرمة

قرص فلافل بالجبنة و البسطرمة

7 جنيه

قرص فلافل باالبسطرمة

قرص فلافل باالبسطرمة

5.50 جنيه

قرص فلافل عين الكتكوت

قرص فلافل عين الكتكوت

7 جنيه

قرص فلافل بالجبنة الكيرى والبسطرمة

قرص فلافل بالجبنة الكيرى والبسطرمة

9 جنيه