جوي فاير سلمون

سلمون، ارز، الاضافات: مكعبات سلمون، فيلادلفيا، بصل اخضر

40 جنيه

جوي فاير جمبري

سلمون، ارز، الاضافات: مكعبات شريمب، فيلادلفيا، بصل اخضر

40 جنيه

جوي فاير تونة

سلمون، ارز، الاضافات: مكعبات تونة، فيلادلفيا، بصل اخضر

40 جنيه