ماكي جمبري تمبورا

ماكي جمبري تمبورا

4 قطع

ماكي جمبري تمبورا 4 قطع

50 جنيه

8 قطع

ماكي جمبري تمبورا 8 قطع

100 جنيه

ماكي كابوريا

ماكي كابوريا

4 قطع

ماكي كابوريا 4 قطع

50 جنيه

8 قطع

ماكي كابوريا 8 قطع

100 جنيه

ماكي جمبري

ماكي جمبري

4 قطع

ماكي جمبري 4 قطع

50 جنيه

8 قطع

ماكي جمبري 8 قطع

100 جنيه

ماكي سلمون

ماكي سلمون

4 قطع

ماكي سلمون 4 قطع

50 جنيه

8 قطع

ماكي سلمون 8 قطع

100 جنيه