جمبري مدخن

جمبري مدخن

نصف طلب

جمبري مدخن نصف طلب

59 جتيه

طلب كامل

جمبري مدخن كامل

110 حنيه

جمبري كاتسو

جمبري كاتسو

نصف طلب

جمبري كاتسو نصف طلب

49 جنيه

طلب كامل

جمبري كاتسو طلب كامل

95 جنيه

جمبري ستايل رول

جمبري ستايل رول

75 جتيه

ادامامي

ادامامي

80 جنبه

سبرينج رولز خضار

سبرينج رولز خضار

49 جنيه

جمبري كنافة

جمبري كنافة

نصف طلب

جمبري كنافة نصف طلب

55 جنيه

طلب كامل

جمبري كنافة طلب كامل

99 جنيه

سبرينج رول جمبري

سبرينج رول جمبري

65 جنيه