سلمون وجبنة شيدر ساخن

سلمون وجبنة شيدر ساخن

20 جنيه

جمبرى و جبنة موتزاريلا

جمبرى و جبنة موتزاريلا

20 جنيه

جمبرى مقلي و سلمون

جمبرى مقلي و سلمون

30 جنيه

جمبرى ارز كرسبى

جمبرى ارز كرسبى

20 جنيه

سلمون ارز كرسبى

سلمون ارز كرسبى

20 جنيه

سلمون فيلادلفيا و هالبينو

سلمون فيلادلفيا و هالبينو

22 جنيه