جمبري كرسبي

جمبري كرسبي

4 قطع

جمبري كرسبي 4 قطع

55 جنيه

8 قطع

جمبري كرسبي 8 قطع

110 جنيه

بينك بانثير

بينك بانثير

4 قطع

بينك بانثير 4 قطع

55 جنيه

8 قطع

بينك بانثير 8 قطع

110 جنيه

اكسكلوسيف رول

اكسكلوسيف رول

4 قطع

اكسكلوسيف رول 4 قطع

60 حنيه

8 قطع

اكسكلوسيف رول 8 قطع

120 جنيه

فيلادلفيا رول

فيلادلفيا رول

4 قطع

فيلادلفيا رول 4 قطع

65 حنيه

8 قطع

فيلادلفيا رول 8 قطع

125 جنيه

نيو ستايل رول

نيو ستايل رول

4 قطع

نيو ستايل رول 4 قطع

60 جنيه

8 قطع

نيو ستايل رول 8 قطع

120 جنيه

سلمون حار

سلمون حار

4 قطع

سلمون حار 4 قطع

60 جنيه

8 قطع

سلمون حار 8 قطع

120 جنيه